Từ khóa: iPhone 2020

Nâng Cấp Này Sẽ Giúp IPhone 2020 Trở Thành Quái Vật Về Hiệu Năng

Nâng Cấp Này Sẽ Giúp IPhone 2020 Trở Thành Quái Vật Về Hiệu Năng

Theo Cult of Mac , Apple sẽ cải thiện hiệu xuất trên những chiếc iPhone 2020 bằng cách nâng thêm RAM. Cụ thể, bên cạnh những cải tiến về bộ xử lý, máy sẽ có chuẩn bị 6 GB RAM, thay vì 4 GB RAM như trước. Nguồn tin từ  MacRumors cho thấy thay đổi