Microsoft Có Kế Hoạch Phát Triển ứng Dụng Tối ưu Riêng Cho Surface Neo Và Duo


Microsoft Duo

Microsoft đã bắt đầu chia sẻ kế hoạch với những nhà phát triển về việc thiết kế phần mềm cho hai thiết bị màn hình kép Surface Neo và Duo. Trong một bài đăng trên blog, hãng đã giới thiệu một loại hình chung để các phần mềm chạy trên Surface Neo và Duo có thể hoạt động tốt.

Trước hết, công ty đã xác nhận rất rõ rệt rằng các ứng dụng và trang web hiện tại sẽ hoạt động tốt trên các thiết bị màn hình kép. Tuy nhiên, những phần mềm như Universal Windows Platfrorm, Win32 trên Surface Neo và ứng dụng Android trên Surface Duo sẽ chỉ hoạt động ở một màn hình duy nhất. Các nhà phát triển cũng có thể có thể sử dụng Project Rome để tạo sự tương thích cho những phần mềm trên.

Microsoft bắt đầu triển khai việc xây dựng ứng dụng cho Surface Neo và Duo

Microsoft cũng nói rõ: “Tiềm năng của thiết bị mới tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho các nhà phát triển để đổi mới cách tiếp cận khách hàng. Cho phép khách hàng làm việc hiệu quả hơn khi họ sử dụng các thiết bị màn hình kép. Chúng tôi đang trong công đoạn xác xác định trí và bố cục trên các máy tính có màn hình kép để bạn có thể tận dụng cả hai màn hình trong qui trình sử dụng'' .

Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng, bạn cũng có thể có thể đòi hỏi Microsoft cấp quyền truy cập bằng phương pháp email đến địa điểm [email protected]

Theo bạn, Microsoft có thành công trong việc phát triển phần mềm tương thích tốt với các thiết bị trên hay không?

Nguồn: Neowin

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Office 'All In One' mới nhất trên Android

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác